Silva Plan title
Slideshow slika 1
Slideshow slika 2
Slideshow slika 3
Slideshow slika 4
Slideshow slika 5
Slideshow slika 6
Dobrodošli na naše internetske stranice!
Ova je web stranica naše nastojenje da Vam približimo nas i naše usluge kako bi Vam olakšali da riješite ono što Vam je potrebno: vođenje Vašeg šumoposjeda, obilježavanje stabala za sječu ili njihovo izvlačenje, potrebno Vam je ogrijevno drvo ili trupci za daljnju preradu...

STRUČNI POSLOVI U ŠUMARSTVU

Stručni poslovi u šumarstvu

Stručne poslove poput izrade šumskogospodarskih planova, vođenja šumoposjeda, izrada i izvlačenje drvnih sortimenata, ili obilježavanja stabala za siječu, obavljamo već niz godina. Uz stručnost, na našoj je strani i zaista bogato iskustvo, a to su obilježja koja su nužna za visokokvalitetno obavljanje ovih djelatnosti.

ŠUMARSKI RADOVI

Šumarski radovi

Šumarski se radovi uvijek odvijaju uz dozu rizika. Zato je dragocjeno iskustvo koje se naporno stječe. Uz stručnost i iskustvo je nužna i prilagodljivost svakoj novoj situaciji, jer je teško naći 2 ista lokaliteta sa istim uvjetima. Odgovoran smo i profesionalan tim, koji će sve Vaše zahtjeve iz domene šumarskih radova profesionalno i korektno odraditi.

TRGOVINA DRVETOM

Trgovina drvetom

Pouzdana i korektna ponuda uz prihvatljivu cijenu je uvjek dobra ponuda. Ona je kod nas prisutna već dugi niz godina. Trupci ili ogrijevno drvo, svejedno. Nazovite i informirajte se.

O NAMA

Bavimo se stručnim poslovima u šumarstvu (izrada šumskogospodarskih planova, obilježavanje stabala za sječu, otprema drvnih sortimenata, vođenje šumoposjeda) i šumarskim radovima (sječa, vuča, uzgojni radovi...), te trgovinom drvetom (trupci, ogrijevno drvo). Poduzeće Silva Plan d.o.o. je osnovano 2009. godine i ima 10 zaposlenih. Radimo na podučju cijele Republike Hrvatske.

Europska unija
ESIF
HAMAG Bicro